Rolowanie 09/08/2016

platformy forex

Rolowanie 09/08/2016

Szanowni Klienci,

W dniu wczorajszym nastąpiła zmiana daty dostawy kontraktów dax bazowych dla  instrumentów COCOA, COFFEE, CORN, WHEAT i VOLX. Dlatego też Klienci posiadający otwarte pozycje zostali w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- COCOA 23 pkt swapowych dla pozycji długiej; -23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

[read more="Czytaj więcej" less="Czytaj mniej"]

- COFFEE -365 pkt swapowych dla pozycji długiej; 365 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CORN -1025 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1025 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- WHEAT -1975 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1975 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- VOLX -249 pkt swapowych dla pozycji długiej; 249 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 

Dear Customers,

Yesterday, there was a change of delivery date for COCOA, COFFEE, CORN, WHEAT and VOLX instruments. Clients who had open positions were credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- COCOA,  23 swap points for long position; -23 swap points for short position

- COFFEE,  -365 swap points for long position; 365 swap points for short position

- CORN,  -1025 swap points for long position; 1025 swap points for short position

- WHEAT,   -1975 swap points for long position; 1975 swap points for short position

- VOLX,   -249 swap points for long position; 249 swap points for short position

 

 

[/read]

Ryzyko Inwestycji: Kontrakty CFD są  instrumentami złożonymi tym samym wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty zainwestowanych środków z powodu dźwigni finansowej. 57% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na takie ryzyko utraty pieniędzy.