Złoty pod presją rewizji ratingu

Artykuł opublikowany w:

Magazyn Fakty Logo

Polska waluta oraz rynek obligacji w tym tygodniu znajdują się pod presją piątkowej rewizji ratingu przez agencję Moody’s. Widmo obniżenia wiarygodności kredytowej jest możliwe, tym bardziej że pod koniec sierpnia agencja opublikowała ostrzeżenie, a w maju nadała ratingowi negatywną perspektywę.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.