07/12/2016 Finansowa pomoc dla włoskich banków.

Ostatnio wciąż mówi się o trudnej sytuacji włoskich banków, które zmagają się z problemem zadłużenia. Informacje te są szczególnie ważne dla inwestorów, którzy coraz częściej omijają włoskie inwestycje. Jednak ostatnie doniesienia Agencji Reuters mogą nieco uspokoić potencjalnych inwestorów. 

Włoski rząd ogłosił, iż jest gotowy pomóc finansowo swoim bankom. Rozwiązaniem miałaby być pożyczka w wysokości 15 mln euro zaciągnięta z unijnej kasy i przeznaczona na spłatę bankowego zadłużenia. Informacja ta nieco uspokoiła sytuację na lokalnym i europejskim rynku dając inwestorom powody do dalszych inwestycji. 

 

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.