PGNIG stracił 115 mln złotych netto w I półroczu 2016

Artykuł opublikowany w:

Magazyn Fakty Logo

Wakacje na Giełdzie Papierów Wartościowych zakończyły się mocnym akcentem. Wyniki za drugi kwartał przedstawiło ponad 170 notowanych spółek. Wśród inwestorów nie wywołały one jednak większych emocji, tym bardziej że największe spółki skupione w WIG20 zaprezentowały interesariuszom swoje raporty zdecydowanie wcześniej.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.