09/09/2016 Rozczarowanie

Czwartek na rynkach światowych przyniósł spadki najważniejszych indeksów. Dzień już rozpoczął się od delikatnej korekty na bazowych indeksach w Europie, a oliwy do ognia dolało wystąpienie prezesa ECB, Mario Draghiego po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych. Jak podał bank w komunikacie, rada Prezesów ECB pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian. Tym samym benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi 0%, stopa oprocentowania depozytów wynosi -0,4%, a stopa kredytu utrzymana została na poziomie 0,25%. Europejski Bank Centralny pozostawił również  parametry skupu aktywów w ramach programu tzw. luzowania ilościowego. Miesięcznie ma na ten cel nadal przeznaczać 80 mld euro.

Jednocześnie bank podał, że obniżył prognozę inflacji w strefie euro w 2017 roku o 0,1% do 1,2% oraz obniżył prognozę dynamiki PKB w 2016 i 2017 roku. ECB prognozuje, że PKB strefy euro ma wzrosnąć w tym roku o 1,7%, o 1,6% w przyszłym i o 1,6% w 2018 roku.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.