Rolowania i dywidendy

Drodzy Klienci korzystający z forex trading 

Informujemy, że w tym tygodniu będą miały miejsce:

 

Rolowania:

Wtorek 23.08 – HKComp, CHNComp, INDIA50

Środa 24.08 - NATGAS, OIL, TNOTE

 

Brak świąt państwowych w nadchodzącym tygodniu.

 

Dywidendy:

Poniedziałek 22.08 - AFL.US, DNB.US, EQIX.US, NN.NL, PVH.US, VMC.US

Wtorek 23.08 - AMAT.US, HSY.US, CA.US, EXPE.US, NLSN.US, NVDA.US, RHI.US, UMI.BE

Środa 24.08 - ADI.US, CCL.US, FBHS.US, HII.US, KHC.US, OII.US, PRGO.US, TEL.US, WHR.US, WYN.US

Czwartek 25.08 - CCL.UK, DC.UK, HMSO.UK, LSE.UK, PRU.UK, AIZ.US, GXP.US, JWN.US, NOC.US, PH.US,TECH.US, HGG.UK, ROR.UK, HICL.UK

Piątek 26.08 - CRI.US, NEE.US

 

Dear Customer,

 

Rollovers:

Tuesday 23.08 – HKComp, CHNComp, INDIA50

Wednesday 24.08 - NATGAS, OIL, TNOTE

 

There will be no national holidays in the following week.

 

Dividends (paid in cash):

Monday 22.08 - AFL.US, DNB.US, EQIX.US, NN.NL, PVH.US, VMC.US

Tuesday 23.08 - AMAT.US, HSY.US, CA.US, EXPE.US, NLSN.US, NVDA.US, RHI.US, UMI.BE

Wednesday 24.08 - ADI.US, CCL.US, FBHS.US, HII.US, KHC.US, OII.US, PRGO.US, TEL.US, WHR.US, WYN.US

Thursday 25.08 - CCL.UK, DC.UK, HMSO.UK, LSE.UK, PRU.UK, AIZ.US, GXP.US, JWN.US, NOC.US, PH.US,TECH.US, HGG.UK, ROR.UK, HICL.UK

Friday 26.08 - CRI.US, NEE.US

 

 

[/read]

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.