Rolowania: COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, VOLX, WHEAT/ Rollover on COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, VOLX, WHEAT

platformy forex

Rolowania: COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, VOLX, WHEAT/ Rollover on COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, VOLX, WHEAT

Szanowni Klienci,

Dzisiaj pod koniec dnia handlowego nastąpi zmiana terminów dostawy kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, VOLX i WHEAT zmienią terminy dostaw. Obecna różnica między cenami kontraktów terminowych z aktualnym oraz nowym terminem dostawy wynosi:

[read more="Czytaj więcej" less="Czytaj mniej"]
- COCOA ok. 27 punktów indeksowych
- SUGAR ok. -0.01 USD
- SOYBEAN ok. 14.00 punktów indeksowych
- COFFE ok. 3.05 punktów indeksowych
- WHEAT ok. 3.00 punktów indeksowych
- VOLX ok. 0.29 punktów indeksowych
- COTTON ok. 1.18 punktów indeksowych
- CORN ok. 8.25 punktów indeksowych
Oznacza to, że jeśli nic nie nastąpi między dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem, cena otwarcia dla COCOA, SUGAR, SOYBEAN, COFFE, WHEAT, VOLX, COTTON, CORN powinna być wyższa lub niższa dla wymienionych instrumentów o podane wartości. Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie.

Prosimy o reakcję, jeżeli macie Państwo otwarte pozycje na powyższych instrumentach ze zleceniami stop oraz limit blisko bieżącego kursu i dostosowanie ich do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. W przeciwnym razie zlecenia stop i limit będą realizowane zgodnie ze standardową procedurą.

Dear Clients,

Today, at the end of trading day COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, VOLX and WHEAT underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- COCOA approx. 27 index points
- SUGAR approx. -0.01 USD
- SOYBEAN approx. 14.00 index points
- COFFEE approx. 3.05 index points
- WHEAT approx. 3.00 index points
- VOLX approx. 0.29 index points
- COTTON approx. 1.18 index points
- CORN approx. 8.25 index points
It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow’s opening, open price for COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, VOLX, WHEAT should be higher, and lower for remaining mentioned instruments by given values.
Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

[/read]

Ryzyko Inwestycji: Kontrakty CFD są  instrumentami złożonymi tym samym wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty zainwestowanych środków z powodu dźwigni finansowej. 57% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na takie ryzyko utraty pieniędzy.