Rolowania: BRAComp, FRA40, NED25, SPA35 / Rollover on BRAComp, FRA40, NED25, SPA35

platformy forex

Rolowania: BRAComp, FRA40, NED25, SPA35 / Rollover on BRAComp, FRA40, NED25, SPA35

Szanowni Klienci,

Dzisiaj pod koniec dnia handlowego nastąpi zmiana terminów dostawy kontraktu bazowego dla instrumentów: BRAComp, FRA40, NED25 i SPA35 zmienią terminy dostaw. Obecna różnica między cenami kontraktów terminowych z aktualnym oraz nowym terminem dostawy wynosi:

[read more="Czytaj więcej" less="Czytaj mniej"]
- NED25 około -0,05 punktów indeksowych
- BRAComp około 930 punktów indeksowych
- FRA40 około -1.0 punktów bazowych
- SPA35 około -3 punkty indeksu
Oznacza to, że jeśli nic nie nastąpi między dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem, cena otwarcia dla BRAComp powinna być wyższa a dla FRA40, NED25 i SPA35 niższa o podane wartości. Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie.

Prosimy o reakcję, jeżeli macie Państwo otwarte pozycje na powyższych instrumentach ze zleceniami stop oraz limit blisko bieżącego kursu i dostosowanie ich do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. W przeciwnym razie zlecenia stop i limit będą realizowane zgodnie ze standardową procedurą.

Dear Clients,

Today, at the end of trading day BRAComp, FRA40, NED25 and SPA35 underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- NED25 approx. -0.05 index points
- BRAComp approx. 930 index points
- FRA40 approx. -1.0 index points
- SPA35 approx. -3 index points
It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow’s opening, open price for BRAComp should be higher, and lower for remaining mentioned instruments by given values.
Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.
[/read]

Ryzyko Inwestycji: Kontrakty CFD są  instrumentami złożonymi tym samym wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty zainwestowanych środków z powodu dźwigni finansowej. 57% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na takie ryzyko utraty pieniędzy.