26/07/2017 Rekord OIL pobity po DoE.

Opublikowany w dniu dzisiejszym raport rzucił nowe światło na stany zapasów ropy naftowej, uwidaczniając ich znaczący spadek. Takiej sytuacji nie spodziewali się ani analitycy, ani zdecydowana większość inwestorów, w związku z czym cena baryłki wywindowała się na poziom najwyższy co najmniej od maja, a WTI coraz bardziej zbliża się do magicznej granicy 50 USD.

Przed opublikowaniem wyników powszechne było przekonanie o spadku zapasów o około 3,3mln, jednak spadły one o ponad 100% więcej, to jest nawet 7,2 miliona baryłek.  Od miesiąca można zaobserwować spadek zapasów tego surowca w Stanach Zjednoczonych, co jest niewątpliwie dobrą wiadomością dla gospodarki tego kraju. Jeśli trend się utrzyma, spowoduje, że cena surowca wzrośnie jeszcze bardziej, jednak nie sposób stwierdzić, jak długo będzie się jeszcze utrzymywała taka sytuacja.

Podobnie sytuacja może wyglądać w przypadku europejskiego Banku Centralnego, który od jakiegoś czasu nie wydaje się zadowolony z powodu niskiej inflacji. Tak, czy inaczej, inwestorzy jeszcze przez jakiś czas będą mogli korzystać z ceny na tym poziomie, a dopiero długotrwałe przekroczenie granicy 50 USD będzie, zdaniem analityków, ostatecznym argumentem za tezą, że ropa ponownie może być jeszcze droższa.

Pewne jest jednak, że inwestorzy korzystający z platform inwestycyjnych muszą dokładnie analizować sytuację na rynku. 

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.