27/07/2018 Regulacje ESMA

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wejście w życie rozporządzenia ESMA (Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi) dotyczącego produktów na kontrakty CFD i opcje binarne. Rozporządzenie zostało opublikowane 1 czerwca 2018 r.

Jest to wymóg prawny, który Patron FX (spółka FOREX TB) wdroży wraz ze wszystkimi niezbędnymi procedurami od 30 lipca 2018 r.

Oznacza to następujące zmiany - Kontrakty CFD:

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.