Rachunek Inwestycyjny Patron FX - dane uzupełniające

Czy rachunek do wypłat jest inny niż rachunek z którego zostanie zasilone konto?:
Czy korzystał Pan / Pani z produktów inwestycyjnych opartych na dźwigni?
Poniższa sekcja gromadzi informacje niezbędne dla kompletnej i rzetelnej oceny adekwatności produktów i usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klienta.
Czy posiadasz wiedzę, doświadczenie lub też inne kwalifikacje, pozwalające zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w nasze produkty i usługi? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie:
Test Kategorii Klienta powinien być wypełniony przez osoby, które chcą handlować kontraktami CFD i być traktowane jako Klienci Profesjonalni w rozumieniu Polityki Kategoryzacji Klienta znajdującej się na naszej stronie internetowej. Czy chce Pan / Pani wypełnić poniższy test?
Czy Pan/i dokonywał /-a transakcji w znacznej wielkości na rynku finansowym tj. średnio dziesięć transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów?
Czy wartość Pana/i aktywów wynosi więcej niż 500000 ?
Czy pracuje Pan/i lub pracował /-a w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga zawodowej wiedzy o produktach inwestycyjnych?
Oświadczam, iż w pełni zapoznałem się i zrozumiałem warunki zawarte w sekcji danych osobowych oraz pozostałych.