03/08/2016 Parkiet na Książęcej najsilniejszy w Europie

Traderów z platform inwestycyjnych zainteresował fakt, iż giełdy europejskie odnotowały spadki we wtorek, pociągnięte w dół akcjami sektora bankowego, gdyż obawy o stan banków w regionie pogorszyły nastroje. O ile głównym pretekstem strat na zachodnich parkietach Starego Kontynentu były w głównej mierze banki, to na giełdzie w Warszawie były głównym motorem wzrostów. Stało się tak za sprawą zaprezentowanej, praktycznie nowej ustawy frankowej, która z założenia ma generować dużo mniejsze koszty dla banków, a to z kolei wpływało na silne wzrosty cen akcji tych instytucji.

Głównym założeniem proponowanej ustawy, jak zaznaczył minister w Kancelarii Prezydenta RP, jest zwrot spreadów walutowych pobranych przez banki. Kwestia ustawowego przewalutowania kredytów na złotego powróci najwcześniej za rok. Do tego czasu banki powinny dobrowolnie wypracować model restrukturyzacji części kredytów walutowych.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.