06/03/2017 Czy w Stanach Zjednoczonych dojdzie do podwyżki stóp procentowych?

Informacja o możliwym podniesieniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, nie daje spać inwestorom na całym świecie. Wszystko za sprawą niepewności, którą wprowadziła i podtrzymuje Janet Yellen. Szefowa FED zdaje sobie sprawę, iż decyzja ta może zacieśnić politykę monetarną, a także doprowadzić do spowolnienia kryzysu ekonomicznego. Jednak warunkiem wprowadzenia podwyżki jest rozwój gospodarki adekwatny do oczekiwań rządzących.  

Posiedzenie FED zaplanowane jest na 14-15 marca, do tego czasu bankierzy i politycy nie mogą wypowiadać się oficjalnie na temat planów partii rządzącej.

 

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.