mBank

mBank – funkcjonująca w latach 2000-2013 marka detaliczna BRE Banku. Powstała w 2000 roku była największym bankiem wirtualnym (bankowość elektroniczna) oraz trzecim pod względem wielkości bankiem detalicznym w Polsce