Oferta PRO MT4

W Patron FX przygotowaliśmy innowacyjną propozycję dla naszych Klientów, dzięki której mogą efektywniej korzystać ze środków zgromadzonych na rachunkach.

Przewaga naszej oferty polega na:

  1. możliwości wykorzystania zysku z otwartych pozycji do nowych transakcji.

Aby lepiej zobrazować korzyść płynącą z naszej oferty posłużmy się przykładem. Depozyt (Balance) na rachunku Klienta wynosi 2000 EUR. Klient decyduje się na otwarcie pozycji o wielkości 1 lota (100000 EUR) na parze walutowej EURUSD. Dzięki dźwigni 1 do 100 (1:100) na depozyt zabezpieczający (Margin) zostaje pobrana kwota 1000 EUR (dźwignia 1:100). Przy założeniu, że transakcja odnosi zysk – na przykład 100 EUR, mimo nie zamknięcia pozycji przez Klienta, odkłada się na Equity. W rezultacie Klient ma 1100 EUR wolnych środków pod nowe transakcje (gdyż 1000 EUR wykorzystane jest pod zabezpieczenie otwartej pozycji).

  

W Patron FX free margin zawsze wynika z różnicy pomiędzy aktualnym stanem rachunku (Equity), a kwotą jaka została pobrana na depozyt (Margin) – rysunek powyżej. Dzięki temu w momencie gdy otwarte pozycje będą generowały zysk, od razu zwiększa on wolną kwotę środków do kolejnych inwestycji.

W normalnych warunkach free margin –  czyli wolne środki, które możemy wykorzystać do zawierania nowych transakcji jest wyliczany zawsze po niższej wartości: Balance lub Equity.

Balance pokazuje kwotę jaką mieliśmy przed zawarciem transakcji. Nie jest brana pod uwagę kwota wygenerowana na otwartych pozycjach oraz margin pobrany pod ich zabezpieczenie. Dopiero w  momencie zamknięcia transakcji balance będzie uwzględniał jej wynik (zysk/ stratę).

Equity natomiast jest to kwota, jaką posiadamy na daną chwilę. Uwzględnia wynik na wszystkich otwartych pozycjach (zysk/stratę).

Oznacza to, że:

- gdy otwarte pozycje generują zysk, to free margin jest wyliczany po balance (free margin = balance – margin)

- gdy otwarte pozycje generują stratę, to free margin wyliczany jest po equity

 PRO2

2) brak marginu przy pozycjach przeciwstawnych:

Dzięki temu rozwiązaniu klient może chronić swoją pozycję poprzez zajęcie pozycji przeciwstawnej, a środki uwolnione z marginu zainwestować dalej, ponieważ zajęcie pozycji przeciwstawnej powoduje uwolnienie marginu z tych transakcji. Dotyczy to transakcji o tym samym nominale, w przypadku różnych wartości margin jest pobierany tylko od różnicy.

Z naszego przykładu, zawierając transakcję przeciwstawną o wartości 1 Lota dla pary EURUSD, uwolniony margin wyniesie 1000EUR.