29/08/2016 Brak jednoznacznego sygnału

Europejskie giełdy zamknęły piątkowe notowania wzrostami po tym, jak przewodnicząca Fed, Janet Yellen poinformowała podczas swojego wystąpienia na długo wyczekiwanym sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole, że pozytywne dane makroekonomiczne, płynące w ostatnich miesiącach z amerykańskiej gospodarki, dają szansę na to, aby wrócić do normalizacji polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych, czyli podwyższyć stopy procentowe. Dodała również, że może zmienić zdanie, biorąc pod uwagę kolejne, napływające z amerykańskiej gospodarki dane i że będzie się im dokładnie przyglądać.

Rynek akcji na słowa prezes Fed zareagował wzrostami, interpretując je jako sygnał, że zmiana w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych we wrześniu jest mało prawdopodobna.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.