02/09/2016 Słaby odczyt ISM z USA psuje nastroje na rynkach

Naszych klientów z Patronfx informujemy, iż czwartek na rynkach europejskich przyniósł spadki bazowych indeksów. Mimo dobrego rozpoczęcia notowań, optymizm inwestorów popsuły wpierw odczyty PMI z głównych gospodarek Starego Kontynentu, a następnie odczyt indeksu ISM i PMI ze Stanów Zjednoczonych, który oddalił prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu Fed we wrześniu o 6 pkt. procentowych do 32%. Prawdopodobieństwo podwyżki do końca roku jest wyceniane na 58%, o 3% mniej niż przed danymi ISM.

W rezultacie niemiecki DAX zakończył dzień stratą sięgającą 0,55%, francuski CAC40 wzrósł o 0,03%, a brytyjski FTSE100 stracił 0,52%. Warszawski indeks największych spółek stracił w ciągu dnia 1,78% przy obrotach na całym rynku sięgających 800 mln złotych. WIG20 był jednocześnie najsłabszym wskaźnikiem w całej Europie.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.