18/08/2016 Korekcyjne nastroje z zapiskami Fed w tle

Środa stała pod znakiem realizacji zysków przez traderów inwestujących online. Zaczęły giełdy w Azji, rynki europejskie podtrzymały ten trend. Również nowojorskie parkiety zaczęły handel od spadków. Uwzględniając fakt, że kalendarium było prawie puste, powodów możemy doszukiwać się w oczekiwaniu na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC. Po ostatnich wypowiedziach inwestorzy obawiali się, że do podwyżki stóp procentowych może dojść już w przyszłym miesiącu. Stąd mogliśmy zaobserwować odpływ kapitału z rynków akcji, jak również od walut krajów emerging markets.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.