10/08/2017 Reakcja OPEC na działania USA i Kanady.

W najnowszy raporcie przedstawiającym ilość wydobywanej ropy naftowej przez państwa należące do OPEC, możemy zaobserwować kolejny wzrost. Tym razem wynik jest wyższy o 0,173 mln baryłek dziennie w porównaniu do wyniku z lipca.Największy wpływ na ten wzrost miało zwiększenie wydobycia w Nigerii oraz Libii. Może to stanowić odpowiedź na zwiększone wydobycie ropy przez kraje Ameryki Północnej, których gospodarki są ściśle powiązanie z notowaniami ropy na giełdzie światowej (OIL). Obecny, średni kurs na giełdzie wynosi ok. 50 USD za baryłkę, co zachęca kraje do zwiększania podaży surowca.

Biorąc pod uwagę  samą wartość, raport należy uznać za neutralny. Należy jednak pamiętać, że wyższe ceny ropy (OIL) mogą jeszcze bardziej zachęcać producentów do zwiększenia wydobycia. Jeżeli tak się stanie, a gospodarki dalej będą się rozwijać w podobnym tempie, to nadwyżka ropy zostanie szybko wykorzystana. W wyniku rozwoju takiej sytuacji - połączenie wzrostu popytu z wysoką podażą, może przyczynić się do wzrostu ceny OIL na rekordowe poziomy.

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.