05/08/2016 Hossa trwa w najlepsze

Czwartkowe notowania na giełdach europejskich zakończyły się dla traderów z platform inwestycyjnych wzrostami, głównie za sprawą decyzji jaką podjął Bank of England w sprawie stóp procentowych. Przedstawiciele Komitetu do spraw Polityki Monetarnej przy BoE zagłosowali za obniżeniem stopy procentowej o 0,25 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Jednak na tym nie koniec. Planowane jest wstrzyknięcie 170 mld GBP środków w kwiobieg gospodarki. Między innymi planowane jest  skupienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy obligacji skarbowych za kwotę 60 mld GBP, a także przeznaczyć w ciągu nadchodzących 18 miesięcy 10 mld GBP na zakupy obligacji korporacyjnych, mających jakby nie patrzeć silny wpływ na brytyjską gospodarkę. W celu stymulowania gospodarki Bank nie wykluczył dalszych obniżek stóp procentowych. Była to odpowiedź na opublikowane w lipcu wyprzedzające wskaźniki makroekonomiczne, które okazały się najsłabsze od przeszło 7 lat.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.