Fed rozdaje karty na rynkach

 

Artykuł opublikowany w:

Magazyn Fakty Logo

Już od kilku tygodni w centrum uwagi inwestorów znajdują się środowe decyzje amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczące polityki monetarnej. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu wyceniane przez analityków na rynku terminowym wynosi 18%, natomiast szansa na podwyżkę w grudniu wynosi 55%.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.