21/09/2016 Dzień ważnych decyzji

Wczorajsze notowania na europejskich parkietach zakończyły się praktycznie bez zmian bazowych indeksów. Przez większość dnia panował marazm spowodowany wyczekiwaniem na środowe decyzje banków centralnych, a konkretnie Banku Japonii oraz Rezerwy Federalnej USA. Jedną z nich już poznaliśmy, ale o tym za chwilę.

Na bierność inwestorów przekładało się również nie rozbudowane kalendarium makroekonomiczne. Inwestorzy poznali minimalnie słabszy odczyt niemieckiej inflacji producenckiej, która wyniosła -1,6% (prognoza -1,5%), a także słabsze od prognoz dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Jak się okazało, w sierpniu liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 0,4% w ujęciu miesięcznym i o 2,3% w ujęciu rocznym, natomiast liczba rozpoczętych budów była niższa o 5,8% m/m i 0,9% r/r. Poznaliśmy również prognozy rządowe dla Szwajcarii, które pokazują iż z gospodarką nie jest tak źle. Pomimo wielu turbulencji w gospodarce, władze są przekonane o poprawie sytuacji w gospodarce i zdecydowały o podniesieniu prognozy wzrostu PKB na 2016 rok z 1,4% do 1,5%. 

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.