Kontrakty DAX

DAX to skrót od Deutsche Aktienindex. Stanowi on notowany na giełdzie we Frankfurcie indeks trzydziestu najbardziej prestiżowych niemieckich spółek. Jeden punkt na DAX warty jest dwadzieścia pięć euro, oraz jest on handlowany co pół punktu, czyli co 12,5 euro. Dlatego też, z punktu widzenia prowizji kontrakty DAX są najtańsze. Natomiast, ze względu na swoją zmienność i czas trwania sesji giełdowej, w ciągu całego okresu pojawia się zwiększona ilość setupów do zagrania. Zapewnia to gwarancję dla inwestora, że w wybranym przedziale czasowym pojawi się co najmniej kilka okazji.

Wynika to z tego, iż kontrakty DAX Forex pozwalają na handlowanie w godzinach od 8:00 do 22:00. Czternastogodzinny handel umożliwia dostosowanie godzin do preferencji inwestora. Kolejnym atutem z pewnością jest możliwość dokonywania transakcji przez CFD, gdyż w tym wypadku, spread wynosi nawet 2 punkty, co nie powoduje różnic w ich przebiegu. Następnym niewątpliwym benefitem jest to, że bez problemu można inwestować zarówno na wykresach dziennych, jak i tygodniowych. Poprzez transakcje pozycyjne możliwe jest wykorzystanie ruchów w 300, 400 czy nawet 1000 punktów.

Ci jednak, którzy marzą o powrocie czasów FW20, mogą przestać, bowiem DAX spełnia
marzenia wszystkich tych inwestorów – zapewnia im dzienną zmienność na poziomie 200
punktów.