08/08/2016 Dane z rynku pracy w USA impulsem do zakupów

Najważniejszym wydarzeniem piątkowych notowań dla traderów inwestujących online były, bez wątpienia, bardzo dobre dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Stopa bezrobocia utrzymała się na niezmienionym poziomie, wynoszącym 4,9%, jednak co ważniejsze zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 255 tys. etatów, podczas gdy prognoza zakładała 175 tys. Natomiast w sektorze prywatnym odnotowano wzrost o 217 tys. (prognoza 170 tys.). Mocniej niż zakładał konsensus wzrosła też płaca godzinowa, która wyniosła 0,3% (prognoza 0,2%).

Na powyższe dane bardzo optymistycznie zareagowały zarówno rynki akcyjne w Europie, jak i za oceanem. Niemiecki DAX zakończył piątkowe notowania wzrostem 1,36%, francuski CAC40 zyskał 1,49%, a brytyjski FTSE100 wzrósł o 0,79%. Warszawski indeks WIG 20 ostatecznie na zamknięciu piątkowej sesji wzrósł o 0,29% do 1825,45 pkt.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.