Margin - jest to ilość środków zablokowanych na rachunku inwestora pozwalająca na zabezpieczenie otwartych pozycji w sytuacji zmiany kierunku rynku. W chwili gdy wartość depozytu stanie się mniejsza niż 50 % wszystkie otwarte transakcje mogą zostać zamknięte automatycznie, po aktualnej cenie rynkowej.