Margin - jest to ilość środków zablokowanych na rachunku inwestora pozwalająca na zabezpieczenie otwartych pozycji w sytuacji zmiany kierunku rynku. W chwili gdy wartość depozytu stanie się mniejsza niż 30 % wszystkie otwarte transakcje mogą zostać zamknięte automatycznie, po aktualnej cenie rynkowej. Działanie takie nazywa się Margin Call. Wartość tą można wyliczyć w następujący sposób:

Equity/margin * 100%

Jeśli powyższa wartość będzie na poziomie 100%, Klient nie będzie mógł otworzyć żadnej nowej pozycji. 

Klienci, którzy zostaną sklasyfikowani jako "klienci detaliczni" w trakcie rozpoczynania wspolpracy ze Spółką otrzymują podstawową dźwignię 1:50.