Depozyt

Transfer środków na  rachunek inwestycyjny:

wire

Standardowy przelew środków  - zaraz po założeniu rachunku, Patron FX dostarczy jego pełne dane w formie umożliwiającej wykonanie przelewu międzybankowego.

Wszystkie depozyty, (transfery) otrzymane na nasze konto dnia roboczego do godziny 13:00 czasu środkowoeuropejskiego będą dostępne dla transakcji maksymalnie w ciągu najbliższych 3 dni roboczych w przypadku regularnych przelewów bankowych.

Wypłata środków

Wypłata środków z rachunku inwestycyjnego : 

draw

Aby wypłacić wolne środki z rachunku  inwestycyjnego, należy wypełnić formularz oraz zgłosić zapotrzebowanie na wypłatę środków  u dedykowanego opiekuna. Po finalnym potwierdzeniu wypłaty nastąpi transfer środków z rachunku inwestycyjnego na wskazany  rachunek. 

Formularz wypłaty środków

- Wszystkie zlecenia wypłaty, których finalne potwierdzenie nastąpi do 13:00 czasu środkowoeuropejskiego będą na koncie Klienta w ciągu 3 dni roboczych, pod warunkiem, że bank pracuje w systemie SEPA. Jeśli nie, termin dostarczenia środków, może się wydłużyć. Na życzenie Klienta Patron FX jest w stanie przedstawić stosowny dowód wykonania transakcji. Rozwiązanie te działa w sytuacji gdy Klienta dokonuje wypłaty części pieniędzy z rachunku inwestycyjnego.

- W przypadku zamknięcia rachunku inwestycyjnego i dla tego rodzaju zleceń wykonanych do 13:00 CET płatność zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że bank pracuje w systemie SEPA. Jeśli nie termin dostarczenia środków może się wydłużyć. Na życzenie Klienta Patron FX jest w stanie przedstawić stosowny dowód wykonania transakcji. 

W obu przypadkach jeśli finalne potwierdzenie zlecenia nastąpi do 13:00 czasu środkowoeuropejskiego Patron FX przystąpi do wykonania operacji transferowych tego samego dnia.