29/09/2016 Porozumienie krajów OPEC i poprawa w sektorze bankowym

Środa na parkietach w Europie zakończyła się wzrostami najważniejszych indeksów, między innymi wskutek wzrostu cen ropy naftowej, a także akcji Deutsche Banku. Instytucja poinformowała, że zdecydowała się sprzedać swój brytyjski biznes ubezpieczeniowy, a mianowicie Abbey Life Assurance Co. Natomiast na poprawę cen ropy naftowej oddziaływały wpierw napływające plotki z Algierii na temat porozumienia w sprawie zarządzania podażą, a następnie sama decyzja, po której cena surowca zdrożała nawet ponad 5%.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zgodziła się wstępnie, jak poinformowała agencja Bloomberg, na obniżenie dziennego limitu wydobycia surowca do 32,5 mln baryłek, czyli o prawie 750 tyś. baryłek mniej niż w sierpniu. Kraje OPEC tym samym po raz pierwszy od ośmiu lat osiągnęły porozumienie w sprawie ograniczenia wydobycia surowca.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.