Tydzień pod znakiem FOMC i Bank of Japan

 

Artykuł opublikowany w :

Magazyn Fakty Logo

Wszystko wskazuje na to, że rynki w żaden sposób nie reagują na ostatnie akty terroru w Europie i na świecie, co może zadowolić niektórych traderów z giełdy forex. Notowania na parkietach Starego Kontynentu na początku tygodnia przyniosły wzrosty, po czym nastąpiły spadki. Inwestorzy nadal mają mieszane uczucia i czekają na dzisiejszą decyzję Fed w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz stanowisko Bank of Japan dotyczące polityki monetarnej.

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.