Czy giełda forex wciąż jest trudna? Analiza NBP W ostatnim „Raporcie stabilności systemu finansowego” przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego wskazali, iż większość Polaków przechowuje swoje oszczędności na nisko oprocentowanych lokatach, bądź kontach oszczędnościowych i osobistych. Jedynie niewielka ilość osób inwestuje na giełdzie lub platformach inwestycyjnych.  Według Alberta Rokickiego, autora książki pt. „Longterm. Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk,” taka sytuacja: Wynika to z bardzo krzywdzących mitów, krążących wokół giełdy papierów wartościowych. Przede wszystkim panuje mylne przekonanie, że aby inwestować na giełdzie trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy (…) to zupełna nieprawda…