Kampania prezydencka na pierwszym planie

Artykuł opublikowany w:

Magazyn Fakty Logo

Po serii decyzji banków centralnych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, uwaga rynków skierowała się na kampanię wyborczą w USA. We wtorek nad ranem polskiego czasu podczas pierwszej debaty zmierzyli się kandydaci na fotel 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Czytaj więcej

Informacje zawarte w powyższym komentarzu nie stanowią porady inwestycyjnej oraz rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 206, poz. 1715) dotyczącej informacji stanowiących rekomendacje na temat instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Treści zostały   przygotowane z największą dokładnością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odpowiedzialność za decyzje, które zostały podjęte na ich podstawie oraz ich konsekwencje, nie leżą po stronie Patron FX (marką Forex TB LTD.). Instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową są zawsze związane z ryzykiem poniesienia zysku lub straty, która może przewyższyć początkowy kapitał inwestora.