Rachunek - kwestionariusz

Wybierz preferowany sposób kontaktu

Czy rachunek do wypłat jest inny niż rachunek z którego zostanie zasilone konto?:
Poniższa sekcja gromadzi informacje niezbędne dla kompletnej i rzetelnej oceny adekwatności produktów i usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klienta.

Czy wykształcenie miało charakter ekonomiczny?
Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi "Brak" lub "Edukacja podstawowa" lub "Szkolnictwo średnie", proszę pominąć następne pytanie.
Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie jest Nigdy, pomiń następne pytania dotyczące typu inwestycji 
Czy korzystał Pan / Pani z produktów inwestycyjnych opartych na dźwigni?

Test Kategorii Klienta powinien być wypełniony przez osoby, które chcą handlować kontraktami CFD i być traktowane jako Klienci Profesjonalni w rozumieniu Polityki Kategoryzacji Klienta znajdującej się na naszej stronie internetowej. Czy chce Pan / Pani wypełnić poniższy test?
Czy Pan/i dokonywał /-a transakcji w znacznej wielkości na rynku finansowym tj. średnio dziesięć transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów?
Czy wartość Pana/i aktywów wynosi więcej niż 500 000 ?
Czy pracuje Pan/i lub pracował /-a w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga zawodowej wiedzy o produktach inwestycyjnych?
Oświadczam, iż w pełni zapoznałem się i zrozumiałem warunki zawarte w sekcji danych osobowych oraz pozostałych.

Potrzebujesz pomocy przy formularzu?

Problem?

 Zadzwoń!

  + 48 221 284 889

Nie wiesz jak odpowiedzieć na pytania?

Zapisz formularz tylko z danymi

kontaktowymi a Twój konsultant

sam zadzwoni z pomocą!